Tỳ hưu gỗ hương

Cặp tỳ hưu đẹp ko tì vết
Gỗ hương 100%
Kt cặp kt 30; 20

Bạn cũng có thể thích